Source code – [Film]

Bir tren patlamasına tanıklık eden bir abonman sahibinin vücudunda
uyanan bir askere odaklanmış bir hikaye.