Spırıt – [Film]

Eşini yakın zamanda kaybetmiş bir baba, kızı ile birlikte, yeni bir şehirde aldıkları Viktoriyan tarzı
eve taşınırlar. Sonrasında bu evin lanetli olduğunu anlayacaklardır.